ELEKTRİK TESİSATI

Eski yapılardaki elektrik sistemleri az sigorta ile çok priz ve anahtar çalıştırmaya dayalı sistemlerdir. Genellikle topraklama ve kaçak akım rölesi bulunmaz. Hatta anahtarlar ve prizlerin yerden yükseklikleri de günümüzde alışılan standartların çok dışındadır. Tadilatınız yapılırken tamamen yeni hatlar çekilerek priz ve anahtar yükseklikleri ayarlanmakta ve istenen ihtiyaç duyulan tüm bölgelere priz götürülmektedir. Bütün priz ve anahtarlara sigorta panosundan ayrı hatlar çekilmekte ve panoya mutlaka kaçak akım rölesi konmaktadır.